ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ

O Περίπατος είναι μία εταιρεία πολιτισμού, που αποτελείται από μια ομάδα ανθρώπων με κοινά ενδιαφέροντα την πολιτιστική κληρονομιά, την κοινωνία και τη βιωσιμότητα.